Magistarsku tezu pod naslovom "Struktura kompjuterski podržanog sistema za kontrolu sportskog statusa" sam odbranio 13.06.1996. godine. U okviru izrade magistarske teze rađen je problem iz oblasti sportske informatike, tj. primene softvera u dijagnostici, prognostici i kontroli sportskog statusa.

Doktorsku disertaciju pod naslovom "Efekti primene inercionih opterećenja na motoričke, morfološke i biomehaničke performanse trčanja maksimalnom brzinom" sam odbranio 26.10.2006. godine.

Stekao sam diplomu Viši sportski trener fudbala, kadrovskog centra Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Beogradu, kao i diplomu - A – licenca UEFA i postao počasni nosilac licence, kao predavač kondicione pripreme na UEFA Srbija.

zoran pajic

Učestvovao sam na mnogim domaćim i stranim stručnim skupovima:

 • Pajić, Z. (2001): Neki aspekti testiranja fudbalera. Jugoslovenska "Letnja škola fudbala FSJ - Lepenski Vir - 2001". Stručni skup za instruktore i selektore Fudbalskog saveza Jugoslavije

 • Pajić, Z.(2002): Nove dileme u savremenoj fizičkoj pripremi fudbalera. Seminar za trenere i sudije Fudbalskog saveza Vojvodine, Subotica, 09. 08. 2002.

 • Pajić, Z.(2004): Analiza strukture zagrevanja fudbalera nekih vrhunskih evropskih timova. Nova sportska praksa, Viša trenerska škola, No. 1, (5:13). Beograd.

 • Pajić, Z.(2005): Novi metodološki i praktični aspekti testiranja fudbalera. "Letnja škola fudbala SCG - Lepenski Vir - 2005". Stručni skup za instruktore i selektore Fudbalskog saveza SCG za selekcije 92-93.

 • Pajić, Z.(2005-): Testiranje fudbalera. Međunarodna škola za trenere „UEFA SCG” (A, B i profi licence) Zlatibor, Beograd sept-dec.2005.

 • Pajić, Z.(2005-): Fleksibilnost fudbalera. Međunarodna škola za trenere „UEFA SCG” (A, B i profi licence) Beograd, sept-dec.2006.

 • Pajić, Z.(2005-): Eksplozivnost fudbalera. Međunarodna škola za trenere „UEFA SRBIJA” (profi licenca) Beograd, sept-dec.2006.

 • Pajić, Z.(2007-): Periodizacija treninga fudbalera. Međunarodna škola za trenere „UEFA SRBIJA” (profi licenca) Beograd, sept-dec.2007.

 • Pajić, Z.(2007-): Optimizacija kondicionog treninga fudbalera. Međunarodna škola za trenere „UEFA SCG” (profi licenca) Beograd, sept-dec.2007.

 • Pajić, Z.(2007-): Osnovne smernice u kondicionom treningu mladih fudbalera. Seminar za fudbalske trenere u organizaciji Udruženja fudbalskih trenera opštinskog fudbalskog saveza Požarevac i Braničevskog okruga.

 • zoran pajic
 • Pajić, Z.(2007): Razvoj eksplozivnosti kod fudbalera u toku trenažnog procesa. Seminar za fudbalske trenere u organizaciji Udruženja fudbalskih trenera opštinskog fudbalskog saveza Požarevac i Braničevskog okruga.

 • Pajić, Z.(2010): Specifičnosti kondicione pripreme nacionalne selekcije za Svetsko prvenstvo 2006. godine. U: Janković, Aleksandar (ur.). Iskustva i perspektive - Svetsko prvenstvo u Južnoafričkoj Republici 2010 godine : stručni skup. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, 2010, str. 31-42, tabele, graf. prikazi. ŠCОBIСС.СР-ID 512530604C

 • Pajic Z. et al. (2010) Some anthropometric and power characteristics of 12 and 13 years old soccer and basketball players Banjaluka

 • Pajic Z. et al. (2010) Uticaj performansi brzine i eksplozivne snage na sposobnost brze promene smera kretanja kod profesionalnih fudbalera seniorskog uzrasta. International Scientific Conference: PHYSICAL ACTIVITY FOR EVERYONE University of Belgrade, Faculty of
  Sport and Physical Education, Republic of Serbia, Belgrade, December 10-11, 2010.

 • Pajic Z. et al. (2011) Relacije morfoloških karakteristika sa brzinom promene smera kretanja kod profesionalnih fudbalera. 2nd International Scientific Conference EXERCISE AND QUALITY OF LIFE 24-26. 03. 2011, N.Sad.

 • Pajic Z. et al. (2010) Relacije morfoloških karakteristika i performansi snage fudbalera i rukometaša pionirskog uzrasta. IV Međunarodni
  simpozijum "SPORT I ZDRAVLJE" Tuzla, 24 - 26.06.2011.god.