Izdržljivost u brzini

Intervalni sprint (Modifikovani Bangsbo test - 6-8-10puta)
Ovim testom se procenjuje sposobnost da se izdrži u ispoljavanju brzine u kratkom sprintu, kao i da se proceni brzina regeneracije (oporavka) između kratkih sprintova, koja je izuzetno važan faktor u realizaciji fudbalske igre. Trči se 5-10 sprintova (broj sprintova zavisi od uzrasta) po zakrivljenoj putanji od 22 metara sa pauzom od 15-18 sekundi između dva sprinta u specifičnom fudbalskom poligonu.


Skauting tim DIF