Aciklična anaerobna izdržljivost

"Shuttle tempo" test (povratni sprintovi 10-50m)
Ovim testom se indirektno procenjuje mehanizam laktatnog kapaciteta, tj. sposobnost fudbalera da istoleriše nagli priliv kiselih metabolita (mlečne kiseline), a koji su posledica intenzivnog rada u uslovima bez dovoljno kiseonika (visok kiseonički dug). Bolji rezultat pokazuje veću sposobnost mišića da efikasno rade u takvim uslovima. Prvo se trči 10 metara napred-nazad, zatim 20, 30, 40 i na kraju 50 metara napred-nazad. To sve ukupno iznosi 300 metara. Ovaj test rade samo igrači stariji od 15godina.


Skauting tim DIF