Izdržljivost u brzinskoj snazi trupa

Ležanje-sed 10sec - ležanje-sed 30sec
Test izdržljivosti u brzinskoj snazi trupa ukazuje na funkciju fosfatnog sistema (alaktatni intenzitet-kapacitet) pri ispoljavanju brzinske snage u početnoj fazi stvaranja kiselih metabolita. Fudbalska igra zahteva ciklične pokrete trupa (kosi trbušnjaci i rotatori) u repetitivnom režimu naprezanja i to pri maksimalnoj brzini izvođenja. Brzinska snaga se meri u interval od 10 sec za uzrast od 6-15god, a izdržljivost u brzinskoj snazi trupa se meri u intervalu od 30sec za uzrast od 16god i više.


 T7 - Za starije

T7 - Za mlađe