KONDICIONI TRENINZI

Moj sistem treniranja tenisera se bazira na dole navedenim principima. Predviđena su četiri nivoa grupnih treninga kao i individualni pristup. Svi treninzi se održavaju po dogovoru i sinhronizovano sa zahtevima teniskog treninga.

Treninzi se zasnivaju na sledećim faktorima:

 • utvrđivanje etape razvoja, perioda pripreme igrača i senzitivne faze mladih tenisera

 • utvrđivanje individualnih karakteristika i sposobnosti (testiranje igrača)

 • određivanje obima i intenziteta treninga u okviru mikrociklusa i mezociklusa

 • određivanje konkretnih ciljeva, zadataka, metoda i sredstava trenažnog procesa

 • usklađivanje teniskih, kondicionih treninga u cilju realizacije postavljenih zadataka napredovanja

Etape razvoja igrača tenisa:

1. etapa – treniranje mladih tenisera

 • a. predtreniranja      (6-8god.)

 • b. osnovnog treniranja      (8-10god.)

 • c. naprednog treniranja      (10-14god.)

2. etapa – treniranje vrhunskih tenisera

 • a. pripremni treninzi za vrhunske rezultate      (14-16god.)

 • b. treninzi za vrhunske rezultate      (16-19god.)

3.etapa – treniranje tenisera rekreativaca

 • a. treninzi prehabilitacionog (sprečavanje povreda) karaktera – za rekreativce

ŠKOLA TENISA

 • Grupni treninzi

 • NIVO 1 (2 igrača) – pogodan za uzrast naprednog i vrhunskog treniranja (12-16)

  3 ili više treninga nedeljno. Ovaj nivo priprema uz redovne teniske treninge obezbeđuje takmičarsku i trenažnu formu na nacionalnom nivou.


  NIVO 2 (4 igrača) – pogodan za uzrast osnovnog i naprednog treniranja (8-14)

  3 treninga nedeljno po 1 sat. U odnosu na prethodni nivo (3), treninzi su daleko zahtevniji i uz redovne teniske treninge obezbeđuju osnovni takmičarski nivo fizičke pripremljenosti. Pored toga pomažu izvršavanju složenijih teniskih tehničkih treninga.


  NIVO 3 (6 igrača) – pogodan za uzrast osnovnog treniranja (8-10)

  3 treninga nedeljno po 1 sat. Treninzi obuhvataju opštu fizičku pripremu uz čestu upotrebu merne i trenažne elektronske opreme. Ovaj nivo je pogodan za tenisere koji tek počinju sa ozbiljnijim pristupom kondicionoj pripremi.


  NIVO 4 (8-10 igrača) – pogodan za uzrast predtreniranja (6-8)

  2 treninga nedeljno po 1 sat. Treninzi obuhvataju opštu motoričku pripremu, a pre svega vežbe koordinacije, balansa, reakcije, frekvencije pokreta, tehnike pravilnog kretanja itd. Ovaj nivo je pogodan za tenisere koji tek počinju sa osnovnim pristupom kondicionoj pripremi. • Individualni treninzi
 • Treninzi obuhvataju specifičnu motoričku pripremu uz čestu upotrebu merne i trenažne elektronske opreme radi kontrole i formiranja pravog nivoa opterećenja koji daje najbolji mogući trening efekat.

TENISERI TAKMIČARI

 • preuzimanje kompletne brige o opštoj i specifičnoj fizičkoj pripremi sportiste

 • upotreba najsavremenijih metoda treninga i elektronske telemetrijske opreme

 • dugoročno planiranje i precizna permanentna kontrola forme (opterećenje-oporavak)

 • broj treninga po dogovoru sa trenerima u skladu sa periodizacijom takmičenja

INDIVIDUALNI KONDICIONI TRENING

GRUPNI (2 IGRAČA) KONDICIONI TRENING

GRUPNI (2 IGRAČA) TEHNIČKO-KONDICIONI TRENING

Forma treninga u kojoj istovremeno rade teniski i kondicioni trener uz konstantno praćenje trenažnog opterećenja i oporavka igrača primenom najsavremenije telemetrijske opreme.

 • integralna metoda (analiza i sinteza) tehničkih, taktičkih, psiholoških i fizioloških karakteristika igre

 • ocena razvoja teniske igre i procena prema modelu vrhunskog teniskog igrača

 • ocena potencijala igrača na različitim područjima i planu razvoja u različitim periodima

 • dugoročni plan za kreiranje strategije i brzine razvoja igrača

Sve dalje informacije kao i prijavljivanje možete obaviti direktnim pozivanjem kondicionog trenera dr Zorana Pajića - 063/234 915 .